Sự khác nhau giữa Lập trình Web và Thiết kế Web

Chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến khái niệm “Lập trình Web” và “Thiết kế Web”. Vậy câu hỏi đặt ra là “Lập trình web và thiết kế web có sự khác nhau không?”

Thực chất Lập trình web và Thiết kế web là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau cả về khái niệm lẫn tính chất công việc. Một bên thiên về sự sáng tạo, hội họa, nghệ thuật, một bên thiên về kỹ năng, chính xác, sự logic của người lập trình, nhưng chúng lại luôn là hai bô phận không thể thiếu trong quá trình tạo lập website.

Lập trình Web

Đây là công việc mà các Developer có nhiệm vụ nhận toàn bộ dữ liệu từ bộ phận thiết kế web để chuyển thành một hệ thống website hoàn chỉnh có tương tác với cơ sở dữ liệu và tương tác với người dùng. Các lập trình viên sẽ sử dụng các ngôn ngữ Lập trình web như PHP, .NET,… để biến các trang giao diện tĩnh thành các hệ thống website động linh hoạt, có tổ chức CSDL, dễ dàng thêm, xóa, sửa nội dung và tương tác qua lại với người dùng.

Thiết kế Web

Đây là công việc mà các Web Designer có nhiệm vụ tạo ra Giao diện (Template) website một cách hoàn chỉnh. Giao diện này có thể ở dạng ảnh hoặc dạng web tĩnh HTML. Các chuyên viên thiết kế web sẽ sử dụng các công cụ Đồ họa và Thiết kế như Photoshop, Illustrator, Dreamweaver… để biến ý tưởng của khách hàng thành phác thảo trên giấy và chuyển phác thảo đó thành giao diện web.

Trong thực tế giữa Lập trình web và Thiết kế web luôn có những mối quan hệ tương tác lẫn nhau về một vùng nội dung, công việc. Chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là đôi khi người lập trình web cũng có thể đảm nhận công việc của người thiết kế web và theo chiều ngược lại thì người thiết kế web cũng có thể đảm nhận công việc của người lập trình web.

Source: Internet